ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТИВАЦИЯТА
"HEINEKEN 0.0 и Spark"

Опитайте новия безалкохолен Heineken 0.0 след пътуване в селектираните автомобили на Spark до 03 юни и се насладете на истинския вкус на бирата. Вземете един кен след вашето пътуване, ако сте с приятел - почерпете и него и оставете хладилника пълен за следващото пътуване със Spark.

Активацията се организира и провежда от “Загорка” АД (наричано за краткост по-долу Организатор), в партньорство с “РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ” АД (нарично за краткост по-долу Партньор) и рекламна агенция „Некст Ди Си“ ООД (наричана за краткост по-долу Агенцията).

Тя се провежда от 3 май 2018 година до 3 юни 2018 година.

Участник в Активацията може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането ѝ, което живее на територията на Република България, притежава валиден документ за управление на МПС съгласно българското законодателство и има регистрация в мобилното приложение на Spark.

Участието в Активацията не изисква покупката на продукти от Организатора. Всеки ползвател на услугата Spark, който ползва някой от автомобилите, участващи в активацията, има право да вземе 1 кен Heineken 0.0 за него и негов спътник от хладилната чанта, поставена в багажника.

Активацията се провежда в автомобилите със следните регистрационни номера:
- CB9644MK
- CB9646MK
- CB9647MK
- CB9648MK
- CB9649MK
- CB9650MK
- CB0401MM
- CB0402MM
- CB0407MM
- CB0409MM
- CB0411MM
- CB0413MM
- CB0417MM
- CB0418MM
- CB0420MM
В тях участниците в кампанията могат да получат 1 кена с безалкохолна HEINEKEN 0.0 (150 мл.) бира. Кеновете се намират в хладилни чанти в багажниците на електромобилите, собственост на Партньора и част от www.spark.bg, всеки ден за периода на Активацията.

Участниците в Активацията могат да сигнализират за установени нередности чрез приложението на Spark (spark.bg).

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Активацията, както и да прекрати Активацията в случай на злоупотреби.

Следвайте ни

Facebook Twitter Instagram YouTube