НАСЪРЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Като имаме предвид, че Heineken е най-качествената марка бира в света, ние имаме едновременно възможността и задължението да направим умерената консумация на алкохол вдъхновяваща.

Като лидер в индустрията, ние осъществяваме последователен и ефективен подход за насърчаване на отговорното отношение към алкохола и твърдо осъждаме злоупотребата с алкохол. По този начин ние играем активната роля да поддържаме намаляването на безотговорната консумация на алкохол.


ОТГОВОРНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИТЕ НИ

Нашите „Правила за отговорна търговска комуникация“ дава указания на всички в Heineken, ангажирани с маркетинга и продажбата на нашите продукти, за да се гарантира, че компанията не допринася за прекомерната консумация или злоупотреба. 

Освен това спазваме регионалните и национални правила относно рекламиране на бира и спиртни напитки. Осъществяваме търговска маркетингова дейност само на места, където минимум 70% от аудиторията е над 18-годишна възраст, а в някои страни над съответната законова възраст на пълнолетие, когато тя е над 18. Насочваме се само към хора, които са на минимум 25 години и видимо изглеждат на такава възраст. Не бихме прокламирали, че алкохолът е ключът към успешни социални и сексуални контакти. 

Под търговски съобщения разбираме всички дейности, извършвани с цел да бъдат предлагани на пазара нашите марки (алкохолни и всички безалкохолни варианти на напитки, съдържащи алкохолни). В тях се включват: всички видове реклама, търговско наименование, описание на продукта, опаковка и етикетиране, цифрови и мобилни комуникации, спонсорства, позициониране на продукти, промоции (в и извън търговски обекти) и продажби в търговски обекти. 

Натиснете тук за: Правила за отговорна търговска комуникация

СЛУЖИТЕЛИТЕ КАТО ПОСЛАНИЦИ
Ние насърчаваме нашите служители да играят ролята на посланици на отговорната консумация на алкохол и да поемат лична отговорност по отношение на собствената си консумация на алкохол.

Компаниите Heineken по целия свят внедряват Cool@Work — програма за информиране и превенция на консумирането на алкохол на работното място. Тя има за цел да повиши безопасността и здравето на работното място, да осигури отговорна консумация на алкохол и информираност, ангажираност и разпространение на тези идеи сред служителите.


Служителите са разделени в три групи, като към всяка от тях се отправя целенасочена информация и подкрепа:
  • Зелена: по-голямата част от служителите, които консумират алкохол в умерени количества и са отговорни консуматори
  • Кехлибарена: тези, които са изложени на риск от поява на проблеми с алкохола поради същността на тяхната работа или характеристики
  • Червена: лица, които показват проблеми с производителността или здравето си поради степента на консумация на алкохол

Нашите компании, опериращи в световен мащаб, осъществяват целенасочена комуникация и обучение всяка година, използвайки инструменти и методи, които са най-подходящи за нуждите на местния пазар.

ПАРТНЬОРСТВО С ИНДУСТРИЯТА

Индустрията може да се окаже ценен партньор за насърчаване на разумната консумация на алкохол. Комбинираното въздействие на пивоварите, които работят заедно за справяне с общите проблеми, е по-мащабно и в някои случаи има по-голямо въздействие, отколкото случаите, в които компаниите действат самостоятелно. 

Всички индустриални групи, правителства, неправителствени организации, потребителски групи, полицейски сили, законодатели, търговци на дребно, собственици на барове и кръчми и други обществени групи играят важна роля за насърчаването на разумната консумация. 

Ние работим с пивовари на глобално (Световен алианс на пивоварите), регионално (например пивоварите на Европа) и пазарно ниво по съвместни инициативи с цел насърчаване на разумната консумация. Освен това си сътрудничим с останалата част от алкохолната индустрия на глобално ниво (например Международния център за политиката по въпросите на алкохола) и на много пазари (например Portman Group във Великобритания).


СЪТРУДНИЧЕСТВО

Ще работим и с други хора с цел насърчаване на отговорно отношение към алкохола и обсъждане на вредите, свързани с употребата на алкохол. Световната здравна организация потвърждава, че пивоварите могат ефективно да допринесат за намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол. 

В момента имаме изградени партньорства с различни НПО и трети страни за справяне с различни области на вредите, свързани с употребата на алкохол. 

Ангажирали сме се, че до 2015 г. ще сме изградили партньорство, с което да помогнем за намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол във всички наши дружества с мажоритарно участие. 

Следвайте ни

Facebook Twitter Instagram YouTube