Podmínky a ustanovení

Vítejte na našich webových stránkách vyhrazených naší značce Heineken® („Webové stránky“). Abyste mohli navštívit tyto webové stránky, musí váš věk odpovídat zákonné věkové hranici pro konzumaci alkoholu ve vaší zemi.

Tyto Podmínky a ustanovení, společně s našimi Zásadami ochrany soukromí a používání souborů cookies („Podmínky“), řídí vaše používání těchto webových stránek.

Platnost

Tyto podmínky a ustanovení platí pro všechny návštěvníky a pro jakékoli použití těchto webových stránek společnosti Heineken Brouwerijen B.V., se sídlem v Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemsko („HEINEKEN“), stejně jako pro všechny informace, doporučení anebo služby poskytované na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím („Informace“).

Použitím těchto webových stránek souhlasíte s platností těchto podmínek. Upozorňujeme vás, že tyto podmínky se mohou v průběhu doby měnit. Takové změny vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění změněných podmínek. Uživatelům webových stránek doporučujeme pravidelně kontrolovat podmínky z hlediska možných změn.

Informace a odpovědnost

Informace jsou určeny výhradně k všeobecným informačním účelům a nepředstavují žádná doporučení. Společnost HEINEKEN nebude odpovědná za žádné škody vzniklé na základě použití (nebo nemožnosti použití) těchto webových stránek, včetně škod způsobených jakýmikoli nepřesnými nebo neúplnými informacemi, pokud nebude taková škoda výsledkem úmyslného nesprávného jednání nebo hrubé nedbalosti na straně společnosti HEINEKEN.

Společnost HEINEKEN dále nebude odpovědná za škody vzniklé na základě použití elektronických komunikačních prostředků, včetně, mimo jiné, škod způsobených nedodáním nebo opožděným dodáním elektronických sdělení, příjmem nebo nakládáním s elektronickými sděleními třetími stranami nebo počítačovými programy používanými pro elektronická sdělení a přenos virů.

Práva duševního vlastnictví

Webové stránky a celý jejich obsah, vlastnosti a funkce (včetně, mimo jiné, všech informací, softwaru, textů, zobrazení, obrázků, videa a audia, a jejich designu, výběru a uspořádání), jsou ve vlastnictví společnosti HEINEKEN, jejích poskytovatelů licencí nebo jiných poskytovatelů těchto materiálů, a jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím a dalšími zákony ohledně práv duševního vlastnictví nebo vlastnických práv.

Tyto webové stránky můžete používat pouze pro účely v souladu s těmito Podmínkami. Máte povoleno vytvářet kopie těchto webových stránek (nebo jejich částí) pro osobní použití. Žádnou část obsahu na našich webových stránkách nesmíte používat pro jiné účely, aniž byste od nás získali písemné povolení.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte v případě jakýchkoli akcí, pohledávek a závazků, které vyplývají z vašeho porušením těchto Podmínek, nebo s ním souvisejí, nebo z jakéhokoli protiprávního používání těchto webových stránek.

Různé

Každý z paragrafů těchto Podmínek platí samostatně. Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některé z nich jsou nezákonné nebo nevymahatelné, zůstanou zbývající paragrafy v plné platnosti a účinnosti.

Tyto Podmínky se řídí nizozemským právním řádem. Jakýkoliv spor nebo nárok vyplývající z používání těchto webových stránek, nebo v souvislosti s ním, bude řešen soudy v Amsterdamu, Nizozemsko. 

Nesdílejte prosím náš obsah s nikým, kdo ještě nedosáhl plnoletosti.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Všeobecné

Společnost Heineken Brouwerijen B.V., se sídlem v Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemsko („HEINEKEN“) dohlíží na zpracování všech osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek vyhrazených naší značce Heineken® („Webové stránky“). Společnost HEINEKEN respektuje vaše soukromí a dodržuje příslušné zákony na ochranu soukromí.

Společnost HEINEKEN zpracovává pouze ty osobní údaje, které uživatel poskytuje společnosti Heineken dobrovolně na webových stránkách. Tyto informace mohou obsahovat např. jméno a příjmení uživatele, e-mailovou adresu, datum narození, adresu a zemi pobytu. Účelem společnosti HEINEKEN ohledně shromažďování a přenosu takových osobních údajů bude poskytovat uživateli služby dostupné na webových stránkách, například účast na propagační kampani.

Přenos, ukládání a zpracování údajů 

Přenos, ukládání a zpracování údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek je zabezpečováno aktuálními a obvyklými technickými prostředky. Pokud nebyly vaše osobní údaje používány po dobu 12 měsíců, společnost HEINEKEN vaše údaje vymaže.

Společnost HEINEKEN může předat vaše osobní údaje společnostem patřícím do její skupiny. Společnost HEINEKEN rovněž může poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám, pokud je to nutné k poskytování služeb dostupných na webových stránkách, přičemž třetí strany zpracují osobní údaje podle pokynů společnosti HEINEKEN a na její odpovědnost. Společnost HEINEKEN neposkytne vaše osobní údaje žádným jiným třetím stranám, pokud tak nebude povinna učinit ze zákona.

Přístup, opravy a odstranění

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Webové stránky budou používat tzv. soubory „cookies“. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají do zařízení uživatele.

Soubory cookies použité na webových stránkách

Webové stránky používají pouze následující soubory cookies a pro následující účely:

  • Funkční soubory cookies: soubory cookies použité pro zvýšení uživatelské „přátelskosti“ webových stránek pro návštěvníky těchto webových stránek. Soubor cookie je například umístěn proto, aby si zapamatoval, že jste prošli webovou stránkou věkové brány, když je váš věk vyšší než věková hranice pro nákup nebo konzumaci alkoholických nápojů. Bez tohoto souboru cookie byste museli znovu poskytnout tuto informaci na každé webové stránce. Funkční soubory cookies webových stránek, které byly uloženy společností HEINEKEN do vašeho počítače, jsou platné pouze během vaší relace na webových stránkách.
  • Soubory cookies pro analýzu : Společnost HEINEKEN používá soubory cookies Google Analytics za účelem analýzy, jakým způsobem návštěvníci používají webové stránky. Společnost HEINEKEN může poté provádět vylepšení použitelnosti webových stránek. Společnost Google zpracovává pouze data získaná prostřednictvím webových stránek v anonymní podobě. Další informace o souborech Google Analytics získáte na adrese www.google.com/analytics.
  • Soubory cookies třetí strany: webové stránky povolují soubory cookies modulů plug-in pro sociální sítě od určitých třetích stran. To umožňuje uživateli sdílet obsah Webových stránek na sociálních sítích. Tyto moduly plug-in zvyšují uživatelskou „přátelskost“ webových stránek. Data (používání dat) shromážděná těmito třetími stranami prostřednictvím modulů plug-in pro sociální sítě jsou výhradně určována touto třetí stranou, protože společnost HEINEKEN nemůže přečíst tyto soubory cookies (stejně jako tyto třetí strany nemohou přečíst soubory cookies společnosti HEINEKEN). Pokud chcete získat informace o souborech cookies třetí strany, přečtěte si zásady ochrany soukromí příslušné třetí strany.

Změna vašeho nastavení

Změnou nastavení vašeho webového prohlížeče můžete stanovit, že budete upozorněni na uložení souboru cookie ve vašem počítači. Změnou nastavení vašeho webového prohlížeče můžete také stanovit, že váš prohlížeč nebude přijímat soubory cookies z těchto webových stránek.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se používání souborů cookies na webových stránkách, pošlete e-mail na adresu. Takové změny vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění změněných Zásad ochrany soukromí a používání souborů cookies. Uživatelům webových stránek doporučujeme pravidelně kontrolovat Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies z hlediska možných změn.

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

Sledujte nás

Facebook Twitter YouTube