1. Generelt

[Heineken Brouwerijen B.V., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, the Netherlands ] (« HEINEKEN eller » vi « eller os ») er den ansvarlige for behandlingen af alle personoplysninger, der indsamles gennem denne hjemmeside, som er tilegnet vores mærke HEINEKEN (le « hjemmesiden  »). HEINEKEN respekterer dit privatliv og forpligter sig til at værne om dine personoplysninger og administrere dem i overensstemmelse med vores juridiske ansvar i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Læs venligst denne fortrolighedspolitik omhyggeligt, da den indeholder vigtige oplysninger, der vil hjælpe dig med at forstå vores praksis vedrørende personoplysninger, som du giver os, eller som vi i øvrigt indsamler i forbindelse med hjemmesiden (” personoplysninger ”).

2. De personoplysninger, vi indsamler, og hvordan vi bruger dine personoplysninger

Du kan bruge størstedelen af vores hjemmeside uden at være forpligtet til at levere personoplysninger til os. For visse tjenester eller aktiviteter er du nødt til at give os personoplysninger, så vi kan give dig den ønskede service eller det ønskede produkt, eller så du kan deltage i aktiviteten. Anmodede oplysninger på hjemmesiden, som er markeret med en stjerne, er obligatoriske. Hvis du ikke afgiver de ønskede oplysninger, kan vi ikke levere tjenesten eller produktet til dig, eller du kan ikke deltage i aktiviteten. Udover de oplysninger, du skal give os for at deltage i aktiviteter/kampagner, indsamler vi bestemte oplysninger, når du besøger vores hjemmeside.

deltagelse i kampagner, lodtrækninger, konkurrencer
Hvis du deltager i konkurrencer eller begivenheder, afhængigt af kampagnen, lodtrækningen eller konkurrencen, vil du blive bedt om dit navn, din e-mailadresse, hjemmeadresse, telefonnummer, og om at svare på åbne spørgsmål for at kunne ”vinde”. Hvis det er nødvendigt for at sende dig præmierne med almindelig post (f.eks. billetter eller produkter), vil vi også bede om din vejadresse, eller vi kan finde på at bede om andre specifikke oplysninger, der er nødvendige for at kunne give dig præmien. Vi har brug for disse oplysninger for at kunne behandle din deltagelse og for at kunne kommunikere med dig om din præmie eller sende præmierne til dig. Vi opbevarer alle oplysninger om din deltagelse i vores kampagner, lodtrækninger og konkurrencer i højst 6 måneder efter konkurrencens ophør. Oplysningerne vil ikke blive brugt til andre formål, hvis du ikke udtrykkeligt er blevet informeret om disse formål og/eller er blevet bedt om forudgående samtykke.

information når du kontakter os
Hvis du besøger vores hjemmeside og har et spørgsmål eller en kommentar, kan du benytte vores kontaktformular. Du vil blive bedt om at afgive dit navn og din e-mailadresse og naturligvis oplysninger om din anmodning. Vi vil kun bruge disse oplysninger til at besvare dit spørgsmål. Vi registrerer dine anmodninger, spørgsmål og vores svar og andre handlinger i forbindelse med håndteringen af din anmodning. Vi vil opbevare alle oplysninger i 6 måneder, efter at dit spørgsmål eller din klage er afklaret, eller forespørgslen er lukket.

information om dit besøg til og din brug af vores hjemmeside;
Vi indsamler visse oplysninger, når du besøger vores hjemmeside, f.eks. din IP-adresse, hvilke websider du besøger, enhedens kategori, browser og type internetbrowser, klik og visninger. Oplysningerne om din brug af vores hjemmeside og tjenester gør os i stand til at opbygge segmenter, som er grupper af besøgende på hjemmesiden eller kunder med en række fælles karakteristika såsom aldersgruppe, køn eller region. Vi vil sandsynligvis tilføje dig til en af vores segmenter. Vi bruger segmenter til at tilpasse hjemmesiden og til f.eks. at ændre rækkefølgen af søgeresultater, eller hvor vi placerer bestemte tilbud, så du er mere tilbøjelig til at se disse. Vi kan også bruge segmenter til at vise onlinereklamer, som vi mener er relevante for dig, og til sende dig kommercielle meddelelser.

Vi anvender disse personoplysninger, da det er nødvendigt at hensyn til vores legitime interesser for at kunne promovere vores produkter og tjenester over for vores forbrugere og besøgende på hjemmesiden, for at gøre os i stand til at tiltrække flere forbrugere, så vi kan øget salget af vores produkter og tjenester. Vi vil opbevare personoplysningerne i højst 14 måneder.

markedsføring Vi vil muligvis kombinere information om dine onlinesøgninger (klik og visninger), dine indstillinger på vores hjemmeside, dine serviceanmodninger og din kontakthistorie. Disse oplysninger gør det muligt for os at bruge forskellige kanaler til relationsstyring og markedsføring af vores produkter og tjenester til dig via e-mail, direkte mail, sociale medier, telefon eller onlinereklamer, hvilket kan involvere en vis personliggørelse af hjemmesideindhold og -tilbud, så disse er tilpasset dine præferencer. Du kan altid fravælge modtagelsen af vores nyhedsbrev, direkte mail, sociale medier og telefon, og du kan altid gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål (hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du gør dette, skal du læse nedenstående afsnit).

Vi anvender disse personoplysninger, da det er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser for at kunne promovere vores produkter og tjenester over for vores kunder og besøgende på hjemmesiden, for at sætte os i stand til at tiltrække flere kunder, så vi kan øget salget af vores produkter. Vi opbevarer de personoplysninger, som angivet under de relevante formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet (f.eks. når du kontakter os, når du besøger vores hjemmeside, for at deltage i lodtrækninger). Personoplysningerne slettes eller anonymiseres almindeligvis inden for højst 14 måneder.

vedligeholdelse og optimering af vores hjemmeside Dine personoplysninger vil også blive brugt til vedligeholdelse og analyse af vores hjemmeside for at løse funktionelle problemer, for at forbedre tilgængeligheden og brugeroplevelsen. Vi registrerer al brug af vores hjemmeside

Vores brug af dine personoplysninger til disse formål er nødvendig af hensyn til vores legitime interesser, og oplysningerne vil blive opbevaret i højst 14 måneder. Oplysninger om brugen af vores hjemmeside slettes senest 14 måneder efter oprettelsen.

3. Hvordan vi deler dine personoplysninger

Vi kan dele personoplysninger med tredjeparter for at hjælpe os med at levere tjenester og produkter til dig og operere vores hjemmeside. Disse tredjeparter er:

  • Selskaber i HEINEKEN-koncernen med henblik på at opbevare personoplysninger, der er behandlet via hjemmesiden, på grund af delte it-systemer
  • serviceudbydere, hvor dette er nødvendigt for at yde os serviceydelser og levere dataanalysetjenester
  • Serviceudbydere, der hjælper os med at afholde kampagner og promotioner
  • Første- og tredjeparts-reklamevirksomheder
  • Medievirksomheder til markedsførings- og forskningsformål
  • Hvis HEINEKEN sælger alle eller nogle af virksomhedens aktiver, der tilhører et HEINEKEN-koncernselskab, eller aktier til en tredjepart, vil dine personoplysninger muligvis blive udleveret til denne tredjepart.

Disse parter kan befinde sig i Den Europæiske Union eller andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller andre steder i verden. Når vi lagrer personoplysninger uden for EØS, vil vi sørge for, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for de overførte data. Vi stiller krav om, at serviceudbydere bruger passende foranstaltninger til at værne om personoplysningers fortrolighed og sikkerhed.

Vi vil muligvis også have brug for at levere personoplysninger til retshåndhævende myndigheder for at overholde alle juridiske forpligtelser eller retsafgørelser.

4. Personoplysningernes sikkerhed

"Vi træffer passende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de personoplysninger, der indsamles via hjemmesiden, mod misbrug eller utilsigtet ulovlig eller uautoriseret tilintetgørelse, tab, ændring, formidling, erhvervelse eller adgang, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelseslove og -forskrifter. Ingen internetbaseret hjemmeside kan dog være 100 % sikker, og vi kan ikke holdes ansvarlig for uautoriseret eller utilsigtet adgang, som vi ikke har kontrol over. Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for personoplysninger, indhold eller sikkerhed, som anvendes af andre hjemmesider, der ikke er underlagt denne fortrolighedspolitik. Vi tilråder dig altid at læse databeskyttelsespolitikken på disse andre hjemmesider."

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som loven foreskriver det, eller så længe som nødvendigt for at give dig de ønskede tjenester, eller til de øvrige formål, der er angivet i denne fortrolighedspolitik. Den specifikke opbevaringsperiode er angivet i denne fortrolighedspolitik for hvert af de relevante formål. Vi vil tage rimelige skridt til at tilintetgøre eller afidentificere personoplysninger, vi er i besiddelse af, hvis de ikke længere er nødvendige til de formål, der er angivet ovenfor eller efter udløbet af den fastlagte opbevaringstid.

6. Cookies

En væsentlig del af de oplysninger, der henvises til i denne fortrolighedspolitik, indsamles via vores brug af cookies og lignende teknikker. Cookies er små tekstfiler, der indeholder små mængder information, som downloades og kan gemmes på din brugerenhed, f.eks. din computer. Teknikker, vi bruger, der kan ligner cookies, er sporingspixel, Java-scripts, tags og webbeacons. Disse cookies og lignende teknikker er af og til nødvendige for at huske dine kontoindstillinger, dit sprog og dit land, men gør os også i stand til at måle og analysere din adfærd på vores hjemmeside og vise dig personaliserede reklamer på vores eller tredjeparts hjemmesider. Du vil blive bedt om at give dit samtykke til at bruge vores cookies, hvor det er nødvendigt. For at få flere oplysninger om, hvilke cookies vi bruger, og hvordan vi bruger dem, bedes du gennemse vores særskilte Cookiepolitik i sidefoden på denne hjemmeside.

7. Sociale medier

Du kan vælge at dele oplysninger på vores hjemmeside via sociale medier [Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube]. Det betyder, at de oplysninger, du deler, med navn og præferencer, skal være synlige for besøgende på dine personlige sider. Vi anbefaler, at du omhyggeligt læser fortrolighedspolitikkerne for de pågældende sociale medier for disse parter, da disse er relevante for, hvordan dine personoplysninger behandles af disse parter.

8. Børns fortrolighed

Hjemmesiden er ikke beregnet til personer under 18 år (eller den gældende myndighedsalder for brug af de pågældende produkter). Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra personer under 18 år.

9. Dine rettigheder til adgang, rettelse, sletning, begrænsning og datamobilitet

Du har ret til at anmode om et overblik over dine personoplysninger, som behandles af eller på vegne af os. Du har ret til at få dine oplysninger rettet, slettet eller begrænset (efter behov). Du kan udøve denne ret ved at benytte denne webformular til at afgive en fortrolighedsanmodning. Bemærk, at der kan stilles krav om, at du genudsteder anmodninger, der ikke opfylder kravene i henhold til gældende lov eller HEINEKENs retningslinjer, eller de kan i sidste ende blive afvist. Bemærk desuden, at visse personoplysninger kan være undtaget fra sådanne anmodninger om adgangs, rettelse og sletning i henhold til databeskyttelseslovgivningen eller andre love og forskrifter. Bemærk, at du også kan slette personoplysninger ved at deaktivere din bruger, men vi opbevarer personoplysninger, hvor loven kræver, at vi gør det, hvilket f.eks. gælder salgsadministration.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og under visse omstændigheder vil vi på din anmodning overføre dine oplysninger til en anden dataansvarlig, hvor dette er teknisk muligt.

10. Din ret til at gøre indsigelser

Du har også ret til under visse omstændigheder at kræve, at vi stopper behandlingen af dine personoplysninger, men hvor vi har overbevisende legitime grunde til det, vil vi fortsætte med at behandle dine personoplysninger. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder profilering, og når du gør det, vil vi imødekomme din anmodning. Hvor du har givet samtykke til vores brug af dine personoplysninger, har du ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at dette påvirker vores ret til at bruge disse data, før det sker.

11. Opdateringer

Vi vil fortsætte med at revidere denne fortrolighedspolitik og foretage opdateringer fra tid til anden. Eventuelle ændringer i denne fortrolighedspolitik vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, og du vil blive orienteret i det omfang det med rimelighed er muligt.

12. Kontakt

Hvis du har andre spørgsmål, modsætter dig vores brug af dine personoplysninger eller vil klage over denne fortrolighedspolitik eller over vores håndtering af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via denne webformular med en databeskyttelsesanmodning. Du har også ret til at indgive en klage hos din lokale databeskyttelsesmyndighed.

Følg os

facebook Twitter YouTube

Politik om cookies


Ved at sende denne formular accepterer du politikken om beskyttelse af personlige oplysninger og brug af cookies for dette websted. Dette websted gør brug af cookies. Du kan få mere at vide ved at læse vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og brug af cookies.

Indstillinger for cookies


Forklaring på indstillinger for cookies kan forblive i CMS