Pravila Facebook nagradnog natječaja - ‘Osvoji karte za Zagreb 360° NYE’Pravila Facebook natječaja ‘Osvoji karte za Zagreb 360° NYE’

HEINEKEN

PRAVILA

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Heineken Hrvatska d.o.o., Dubovac 22, Karlovac, Republika Hrvatska, Hrvatska. OIB: 26057862389

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj ‘Osvoji karte za Zagreb 360° NYE’ (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenoj Facebook stranici Heinekena (https://www.facebook.com/heineken/). Nagradni natječaj traje od 18.12.2016. godine do 27.12.2016. godine, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenom webu Organizatora http://www.heineken.com/hr/We-are-heineken/Heineken-Story.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina, osim radnika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Cilj Natječaja je da Sudionik u komentar na objavi koja najavljuje natječaj na službenoj Facebook stranici Heinekena napiše uvjerljiv odgovor zašto bi baš on/ona trebali osvojiti ulaznice za Zagreb 360° NYE’. Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA

Dobitnici nagradnog natječaja bit će izabrani na sljedeći način: stručni žiri će na temelju originalnosti i kvalitete objavljenog razloga za osvajanje nagrade odabrati 2 dobitnika nagrade po svakom objavljenoj objavi natječaja (5 objava nagradnog natječaja sa po 2 dobitnika, svaki dobitnik osvaja 2 ulaznice). Dobitnici nagradnog natječaja objavit  će se svi zajedno, po završetku trajanja najtječaja (27.12.2016.) na Facebook stranici https://www.facebook.com/heineken/. Stručni žiri sastoji se od tri (3) osobe i to : Clemence Favre, Naška Miočev i Lana Lučev.

Članak 7: KAKO PREUZETI NAGRADU

Nakon završetka Natječaja, dobitnici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem Facebook objave na Heineken Facebook stranici https://www.facebook.com/heineken/, na kojoj se odvijao Natječaj.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drukčije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku drugu osobu. Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:· sudionik prekrši Pravila;· sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;· se ne pridržavaju teme Natječaja;· sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

Članak 9: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u Heineken natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, u slučaju da postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika također se mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima. Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Heineken Hrvatska d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Heineken Hrvatska d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj nagradni natječaj, i to isključivo, vremenski i teritorijalno neograničeno, u svim medijima.Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Članak 11: OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Organizatora u roku od 3 (slovima: tri) dana od objavljivanja zadnje objave s Natječajem (27.12.2016. godine). https://www.facebook.com/heineken/

Članak 12: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz članka 4. ovih Pravila, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom sudioniku.

Članak 13: POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

Članak 14: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici http://www.heineken.com/hr/We-are-heineken/Heineken-Story/.

Članak 16: IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici http://www.heineken.com/hr/We-are-heineken/Heineken-Story.

 

Slijedite nas

Facebook Twitter YouTube