1. Általában

[Heineken Hungaria Sörgyarak Zrt. Vándor Sándor utca 1, Sopron, 9400, Hungary] („ HEINEKEN vagy „mi” vagy „minket ”) az adatkezelője minden olyan feldolgozott személyes adatnak, amit kifejezetten a márkánk Heineken (továbbiakban: „ weboldal ”) weboldalán gyűjtenek össze. A HEINEKEN tiszteletben tartja a magánélethez való jogot, és elkötelezett az Ön személyes adatainak biztonságban tartása és a vonatkozó adatvédelmi törvények előírásainak megfelelő jogi kötelezettségeinkkel összhangban történő kezelése mellett.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi politikát, mert fontos információkat tartalmaz az Ön által megadott vagy a weboldalunkkal kapcsolatban más módon gyűjtött személyes adatokhoz kötődő gyakorlatunk megértéséhez (továbbiakban: „ személyes adatok ").

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat?

Weboldalunk nagy részét személyes adatai megadása nélkül tudja használni. Bizonyos szolgáltatásokhoz és tevékenységekhez meg kell adnia személyes adatait, hogy nyújtani tudjuk a kért szolgáltatást vagy terméket, illetve, hogy részt vehessen a tevékenységben. A weboldalon csillaggal jelölt adatok megadása kötelező. Ha nem adja meg a kért adatokat, nem tudjuk a szolgáltatást vagy terméket nyújtani, illetve nem tud a tevékenységben részt venni. A tevékenységekben/kampányokban való részvétel érdekében kötelezően megadott adatokon kívül más adatokat is gyűjtünk, amikor felkeresi weboldalunkat.

kampányokban, sorsolásokonn, versenyeken való részvétel
Ha versenyeken vagy eseményeken vesz részt, függően a kampánytól, sorsolástól vagy versenytől, elkérhetjük nevét, e-mail címét, lakcímét, telefonszámát és feltehetünk nyílt végű kérdéseket is a „nyerés" érdekében. Ha a díjakat (például jegyeket vagy termékeket) postai úton kell elküldeni Önnek, elkérhetjük tartózkodási címét vagy más adatokat annak érdekében, hogy a díjat átadhassuk Önnek. Ezekre az adatokra a részvétel feldolgozása és annak érdekében van szükség, hogy közölljük Önnel az nyereményt, vagy hogy elküldhessük a díjat. A részvételével kapcsolatos minden, a kampányaink, sorsolások és versenyek során megadott adatot a verseny végét követően legfeljebb 6 hónapig őrzünk meg. Az adatokat nem használjuk fel olyan célokra, amelyekről nem kapott kifejezett formában tájékoztatást és/vagy nem kérték hozzá előzetesen a beleegyezését.

adatok kapcsolatfelvételkor
Ha felkeresi weboldalunkat és kérdése vagy megjegyzése van, beküldheti azt a Kapcsolatfelvételi nyomtatványon. Ilyenkor felkérjük, hogy adja meg nevét, e-mail címét és - természetesen - a kéréséhez kapcsolódó adatokat. Ezeket az adatokat kizárólag a kérdés megválaszolásához használjuk fel. Kérését, kérdését valamint az azokra adott válaszunkat és minden lépésünket dokumentáljuk. Ezeket az adatokat a kérés vagy panasz megoldása, vagy az tudakozódás lezárása után 6 hónapig őrizzük meg.

a weboldalunk meglátogatásával és használatával kapcsolatos kapcsolatban;
A következő adatokat kérhetjük el, amikor felkeresi weboldalunkat: IP cím, felkeresett weblapok, készülék kategóriája, böngésző és az internet böngésző típusa, kattintások és megtekintések. A weboldalunk és szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adatok segítenek minket szegmensek kialakításában; a szegmensek a közös jellemzőkkel, például korcsoporttal, nemmel vagy régióval rendelkező weboldal-látogatók és ügyfelek csoportjai. Valószínűleg Önt is beillesztjük egy szegmensbe. A szegmenseket weboldalunk személyre szabására és, például, a keresési eredmények sorrendjének megcserélésére, vagy arra használjuk, hogy úgy helyezzünk el bizonyos ajánlatokat, hogy azokre Ön nagyobb valószínűséggel figyeljen fel. A szegmenseket továbbá a megítélésünk szerint Ön által fontosnak tartott online hirdetések és kereskedelmi üzenetek továbbításához is felhasználhatjuk.

E személyes adatokat törvényes érdekeink szerint termékeinknek és szolgáltatásainknak a fogyasztók és a weboldal látogatói felé történő reklámozására, több fogyasztó vonzására, termékeink és szolgáltatásaink eladásának növelésére használjuk. Személyes adatokat legfeljebb 14 hónapon át őrzünk meg.

marketing; összesítjük az adatokat online kereséseiről (kattintások, megtekintések) , weboldal-beállításairól, ügyfélszolgálatnak küldött kérdéseiről, a kapcsolati előzményekről. Ez az információ lehetővé teszi, hogy különféle csatornákat használjunk kapcsolatkezelésre és termékeink és szolgáltatásaink marketingjét e-mailben, személyre szóló levélben, közösségi médián, telefonon vagy online hirdetéseken keresztül juttassuk el Önhöz, amelybe beletartozhat a weboldal tartalmának és kínálatának az Ön preferenciáinak megfelelő személyre szabása is. Ön mindig dönthet úgy, hogy nem kéri a hírleveleket, személyes leveleket, a közösségi médiumokban és telefon kínált ajánlatokat, és minden esetben kizárhatja személyes adatainak direkt marketing céllal történő felhasználását (erről továbbiakat ld. később).

E személyes adatokat törvényes érdekeink szerint termékeink és szolgáltatásaink a fogyasztók és a weboldal látogatói felé történő reklámozására, több fogyasztó vonzására, termékeink és szolgáltatásaink eladásának növelésére használjuk. Személyes adatokat addig őrzünk meg, amíg a személyes adatok gyűjtésének a célja azt indokolja (pl. ha kapcsolatba lép velünk, felkeresi weboldalunkat, sorsoláson vesz részt). A személyes adatokat általában legkésőbb 14 hónap után töröljük vagy anonomizáljuk.

weboldalunk karbantartása és optimalizálása; személyes adatait weboldalaink karbantartására és teljesítményi problémák elemzésére, valamint az elérhetőség és felhasználói élmény javítására is felhasználjuk. Weboldalunk minden felhasználását naplózzuk.

Személyes adatainak ilyen céllal történő felhasználása törvényes érdekeink érvényesítéséhez szükséges, és az adatokat legfeljebb 14 hónapig tartjuk meg. A weboldal használatáról készült naplókat a létrehozás után 14 hónapon belül töröljük.

3. Hogyan osztjuk meg személyes adatait?

Személyes adatait megoszthatjuk külső felekkel, akik segítenek a szolgáltatások és termék nyújtásában, vagy segítik weboldalunk fenntartását. Ezek a külső felek:

  • A HEINEKEN vállalatcsoport - hogy a megosztott IT rendszereknek mgfelelőena weboldalon feldolgozott személyes adatokat tárolja
  • szolgáltatók, akiknél erre a nyújtott szolgáltatás és adatelemzői szolgáltatások miatt van szükség
  • Szolgáltatók, akik kampányok és promóciók lebonyolításában segítenek
  • Saját és külső hirdető partnerek
  • Médiaügynökségek - marketing és kutatási céllal
  • Ha a HEINEKEN valamely külső félnek eladja a HEINEKEN vállalatcsoport egy olyan tagja eszközeinek vagy részvényeinek részét vagy egészét, amelyhez személyes adatokat továbbítottak, akkor az Ön személyes adatait is továbbadhatja az illető külső félnek.

Ezek a felek az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térség más országaiban, vagy a világban máshol találhatók. Miközben a személyes adatokat az EGT-n kívül tároljuk, biztosítjuk a továbbított adatok megfelelő szintű védelmét. Szolgáltatóinktól elvárjuk, hogy megfelelő intézkedéseket vezessenek be a személyes adatok titkosságának és biztonságának a védelme érdekében.

Személyes adatokat rendvédelmi szerveknek is átadhatunk törvényes kötelezettségeknek vagy bírósági ítéletnek való megfelelés érdekében.

4. Személyes adatok biztonsága

"Megfelelő műszaki, fizikai és szervezeti intézkedéseket vezetünk be a weboldalunkon összegyűjtött személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen, a vonatkozó adatvédemi és titoktartási törvényekkel és rendelkezésekkel összhangban. Ugyanakkor egyetlen internetalapú oldal sem jelent 100%-os biztonságot, és nem vállalunk felelősséget az ellenőrzésünkön kívül eső jogosulatlan vagy szándékolatlan hozzáférésekért. Weboldalunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Nem vagyunk felelősek az ilyen weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért, tartalmaiért, sem biztonságosságáért, és ezekre nem vonatkozik ez az Adatvédelmi politika. Azt ajánljuk, olvassa el figyelmesen e weboldalak adatvédelmi politikáját."

5. Személyes adatainak a megőrzése

Személyes adatait a törvényben előírt ideig, illetve a kért szolgáltatásokhoz, illetve a jelen Adatvédelmi politikában felsorolt más célok teljesüléséhez szükséges ideig őrizzük meg. Az Adatvédelmi politika minden egyes fontos, felsorolt cél esetében külön jelzi a megőrzési időket. Ésszerűen elvárható lépéseket teszünk az általunk őrzött személyes adatok megsemmisítése és az azonosítás ellehetetlenítése érdekében, ha az adatokra már nincs szükség a fent megjelölt okokból, vagy ha lejár az őrzéssi feltételekben meghatározott határidő.

6. Sütik

Az Adatvédelmi poltikában hivatkozott adatok nagy részét sütik és hasonló technológiák segítségével gyűjtjük össze. A sütik készülékére, például számítógépére, okostelefonjára vagy táblagépére letöltött és esetleg ott tárolt kisméretű, kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok. A sütikhez hasonló, általunk alkalmazott technikai módszerek a követő pixelek, Java szkriptek, címkék és webjelzők használata. A sütik és hasonló technikák szükségesek lehetnek a fiók beállítások, a nyelvi és ország beállítások megjegyzéséhez, és lehetővé teszik, hogy mérjük és elemezzük az Ön viselkedését a weboldalon, és személyre szabott hirdetéseket jelezehessünk, saját és külső felek weboldalain. Ahol szükséges, beleegyezését kérjük a sütik használatához. Megtudhatja, hogy milyen sütiket használunk, miként használjuk azokat, ha felkeresi különálló Sütikre vonatkozó politikánkat a weboldal lábjegyzetében.

7. Közösségi média

Dönthet úgy, hogy megosztja a weboldalunkon található információt a közösségi médiában, így pl. [Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube]. Ez azt jelenti, hogy a megosztott adatok, nevekkel és preferenciákkal együtt, láthatóak lesznek a személyes oldalát felkereső látogatók előtt. Azt tanácsoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a közösségi média oldalak adatvédelmi politikáit, mert ezek vonatkoznak személyes adatainak a feldolgozására az adott feleknél.

8. Gyermekek adatainak védelme

E weboldalt nem 18 év alatti látogatók számára terveztük (sem a szóban forgó termékek fogyasztására vonatkozó legális életkornál fiatalabbaknak). Nem gyűjtjük szándékosan 18 év alattiak személyes adatait.

9. Az Ön hozzáféréshez, helyreigazításhoz, törléshez, korlátozáshoz és adathordozhatósághoz fűződő jogai

Jogában áll az általunk vagy nevünkben feldolgozott személyes adatainak megtekintését kérni. Jogában áll adatainak helyreigazítását, törlését vagy korlátozását kérni (külön-külön). Gyakorolhatja e jogait, ha adatvédelmi kérést küld ennek a webnyomtatványnak a segítségével. Ne feledje, hogy megkérhetjük arra, hogy a vonatkozó törvények vagy a HEINEKEN útmutatója szerinti követelményeknek nem megfelelő kéréseket újra nyújtsa be. Ellenkező esetben véglegesen megtagadhatjuk a kérés teljesítését. Továbbá, bizonyos személyes adatok kivételt képezhetnek a hozzáférés, helyreigazítás és törlés alól a vonatkozó adatvédelmi és más törvények és szabályok értelmében. Ne feledje, hogy személyes adatait törölheti felhasználójának deaktiválásával, azonban a törvény által megkövetelt személyes adatokat, például az értékesítés adminisztrációra vonatkozóakat, megtartjuk.

Jogában áll a nekünk köldött személyes adatait szerkesztett, széles körben használt és géppel olvasható formában megkapni, és bizonyos körülmények között, erre irányuló kérése esetén az adatokat más adatkezelőnek is elküldhetjük, ha ez technikailag megoldható.

10. A kifogásolás joga

Jogában áll bizonyos körülmények között megkérni minket, hogy személyes adatait a továbbiakban ne dolgozzuk fel, de ahol erre törvényes alapunk van, ott a feldolgozást folytatjuk. Ugyanakkor jogában áll tiltakozni személyes adatainak direkt marketing céljából történő felhasználása ellen, beleértve a profilalkotást is, és ha ezt megteszi, kérését tiszteletben tartjuk. Ha beleegyezését adja a személyes adatok feldolgzásába, jogában áll e beleegyezését visszavonni, és ez nem lesz hatással a visszavonás előtti adatfeldolgozási jogosultságára.

11. Frissítések

Ezt az Adatvédelmi politikát folyamatosan figyelemmel kísérjük, és időről-időre frissítjük. A Sütikre vonatkozó politikán végzett változtatásokat weboldalunkon közzétesszük, és a változtatásról ésszerűen elvárható mértékben Önt is tájékoztatjuk.

12. Kapcsolat

Ha további kérdése vagy kifogása van személyes adatainak a felhasználásával kapcsolatban, vagy ha panaszt kíván tenni az Adatvédelmi politika vagy személyes adatainak a felhasználása miatt, kérjük, küldjön adatvédelmi kérdést e webnyomtatvány segítségével. Szintén jogában áll panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatóságnál.

Kövess minket

Facebook Instagram YouTube