BestOFF Cheers SOCIAL CAMPAIGN 2020 ALGEMENE VOORWAARDEN

De Heineken® BestOFF Cheers campagne moedigt iedereen in Nederland aan om hun beste en grappigste virtuele proost met Heineken® te delen door middel van het sturen van een Direct Message naar het Heineken® Nederland account op Instagram of Facebook. Bij het delen van je persoonlijke video, geef je toestemming aan Heineken Nederland B.V. om de door jou toegestuurde content te delen via de Heineken® Nederland social media accounts op Instagram en Facebook.

Met het geven van je toestemming aan Heineken Nederland B.V. (“HEINEKEN”) en bij deelname aan ‘BestOff Cheers’ campagne stem je in met de informatie in deze algemene voorwaarden. Jouw persoonlijke video inzending wordt alleen gebruikt voor de ‘BestOFF Cheers’ campagne en zal verwijderd worden na de activatie.

1. Bij instemming met deze algemene voorwaarden, verklaar en garandeer je dat:

    • Je 18 jaar of ouder bent.
    • Je de auteur bent van de creatie, of anderzijds gemachtigd bent om de creatie te plaatsen en de rechten te verlenen die je in deze voorwaarden overeenkomt.
    • Zonder het bovenstaande te beperken, heb jij, voor zover een ander persoon in jouw creatie voorkomt, de toestemming(en) van deze perso(o)n(en) om de creatie te plaatsen.
    • Gebruik van de creatie zal niet tot gevolg hebben dat er betalingen verschuldigd zijn.

2. Bij instemming met deze algemene voorwaarden, geef je HEINEKEN het onbeperkte recht en toestemming om de creatie te gebruiken op één of meer van de websites die eigendom zijn van of worden beheerd door HEINEKEN, evenals de Facebook, Instagram, Twitter en andere sociale-mediaplatforms die door HEINEKEN worden beheerd, hierna samen genoemd als "de Websites”, en om te delen met en de creatie te gebruiken door de bijbehorende merken (https://www.theheinekencompany.com/our-brands).

3. Bij instemming met deze algemene voorwaarden stem je er mee in dat je geen recht op goedkeuring, geen aanspraak op schadevergoeding en geen aanspraak (inclusief, maar niet beperkt tot, vorderingen op grond van inbreuk op de privacy, laster, publiciteitsrecht of inbreuk op het auteursrecht) hebt die voortvloeit uit enig gebruik (in overeenstemming met de voorwaarden hiervan), vervaging, wijziging, bewerking, vervorming, foutieve reproductie of gebruik in een samengestelde vorm van de creatie, en je doet onherroepelijk afstand van alle zogenaamde morele rechten die je mogelijk hebt op de creatie.

4. Bij instemming met deze actievoorwaarden, stem je in dat HEINEKEN de creatie mag gebruiken, bewerken of reproduceren zonder naar de auteur te verwijzen.

5. Als jij je toestemming wilt intrekken en jouw creatie verwijderd wilt hebben van de Websites, neem dan contact op via het contactformulier op https://www.heineken.com/nl/contact. We doen ons best jouw creatie zo snel mogelijk te verwijderen.

6. Bij instemming met deze algemene voorwaarden, stem je er hierbij mee in HEINEKEN te vrijwaren van en te vrijwaren tegen alle claims, acties of procedures van derden van welke aard dan ook en tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit een schending of vermeende schending van al jouw garanties, verklaringen en de daarbij behorende gemaakte afspraken.

7. Bij instemming met deze algemene voorwaarden, begrijp je en ga je ermee akkoord dat HEINEKEN niet verplicht is om jouw creatie (of een deel daarvan) op welke manier dan ook te gebruiken; en (b) HEINEKEN mag jouw creatie (of een deel daarvan) op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken van de websites verwijderen.

Volg ons

Facebook Twitter YouTube Nieuwsbrief