Pij rozważnie!

Jesteśmy jedną z najbardziej kultowych piwnych marek świata. I chcemy wykorzystać tę pozycję do sprawienia, by rozważne picie stało się modne!

Jest dokładnie tak, jak czytasz. Sprzedajemy piwo, ale chcemy, by było ono kojarzone tylko ze wspólną radością
i świętowaniem. Właśnie dlatego wykorzystujemy pozycję światowego lidera rynku, by wypromować rozważne picie alkoholu i zniechęcać do jego nadużywania. Aby zrealizować ten cel, aktywnie włączamy się w działania na rzecz ograniczenia ryzykownego spożywania alkoholu. Poniżej możesz zapoznać się z niektórymi z tych działań.


ODPOWIEDZIALNY MARKETING

Nasze Zasady Odpowiedzialnej Komunikacji Handlowej (Rules on Responsible Commercial Communication) to biblia wszystkich pracowników Heineken zajmujących się sprzedażą. Kodeks ten zapewnia, że nie przyczyniamy się
do nadużyć marketingowych mogących prowadzić do nadmiernego spożycia alkoholu. 

Przestrzegamy także regionalnych i krajowych przepisów związanych z reklamami produktów alkoholowych.  Poza tym typową komunikację handlową* stosujemy tylko wówczas, kiedy przynajmniej 70% odbiorców jest w wieku uprawniającym ich do zakupu alkoholu. W materiałach reklamowych przedstawiamy ponadto jedynie osoby, które mają przynajmniej 25 lat i widać to po ich wyglądzie oraz w ich zachowaniu. Nigdy nie sugerujemy także, że alkohol jest kluczem do sukcesu społecznego lub seksualnego. 

Kliknij, aby przeczytać: Zasady Odpowiedzialnej Komunikacji Handlowej 

* Komunikację handlową definiujemy jako wszystkie działania przeprowadzane w celu sprzedaży marek (wersji alkoholowych i bezalkoholowych). Obejmuje to: wszystkie reklamy, nazwy marek, opisy produktów, opakowanie i etykietowanie, komunikację cyfrową i mobilną, sponsoring, lokowanie produktu, promocje (kanały on- i off-trade) oraz materiały w punkcie sprzedaży.


Ambasadorzy naszej inicjatywy

Zachęcamy naszych pracowników, aby stali się ambasadorami rozważnego spożywania alkoholu. 

Kompanie Heineken na całym świecie wdrażają program Cool@Work — program informacyjny dotyczący spożywania alkoholu. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie rozważnego picia alkoholu oraz budowanie świadomości, zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników. 

Pracownicy są dzieleni na trzy grupy, a do każdej z nich docierają dostosowane informacje i wsparcie:

  • Zielona: większość pracowników. To ci pracownicy, którzy spożywają  alkohol w umiarkowanych ilościach i robi
    to odpowiedzialnie.
  • Pomarańczowa: osoby zagrożone problemami alkoholowymi ze względu na działania lub charakterystykę pracy.
  • Czerwona: osoby wykazujące zachowania lub problemy zdrowotne ze względu na spożycie alkoholu.
Szkolenia odbywają się corocznie w każdej z naszych kompanii. Używamy podczas nich najbardziej odpowiednich
dla potrzeb lokalnych rynków narzędzi i metod.

WSPÓŁPRACA Z BRANŻĄ
Branża piwowarska to cenny partner w zakresie zachęcenia do odpowiedzialnego picia. Połączone wysiłki różnych kompanii zmierzające do rozwiązywania problemów ryzykownego używania alkoholu są coraz silniejsze.
W niektórych przypadkach wspólny wpływ kilku browarów jest większy niż, gdy działają w pojedynkę.

Grupy branżowe, rządy, organizacje pozarządowe, grupy konsumenckie, policja, prawodawcy, detaliści, właściciele pubów i grupy społecznościowe - wszyscy grają ważną rolę w zachęcaniu do odpowiedzialnego spożywania napojów alkoholowych.

Współpracujemy z browarami na poziomie globalnym (Worldwide Brewing Alliance), regionalnym (np. Brewers
of Europe) i rynkowym w zakresie wspólnych inicjatyw zmierzających do promowania odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Współpracujemy również z szerzej pojętą branżą alkoholową na poziomie globalnym (np. International Center for Alcohol Policies) i na wielu rynkach (np. Portman Group w Wielkiej Brytanii).

Współpraca z NGO
Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że browary mogą skutecznie przyczyniać się do redukcji szkód wywoływanych przez alkohol. A my, w ramach naszej inicjatywy współpracujemy także z organizacjami pozarządowymi. 

Zawarliśmy umowy partnerskie z różnymi NGO w celu rozwiązywania problemów związanych ze szkodami wywoływanymi przez alkohol.

Śledź informacje o nas

Facebook Twitter YouTube