SFATURI

Iatã câteva sfaturi practice care sã vã ajute sã consumaþi Heineken în mod responsabil. Cel mai important, consumaþi întotdeauna alcool cu moderaþie la momentul potrivit, în locul potrivit ºi din motivele corecte.


TOP 10 SFATURI pentru a consuma alcool în mod responsabil

  Mâncaþi.
  Nu consumaþi alcool pe stomacul gol. Mâncaþi ceva, de preferinþã carbohidraþi, înainte sã consumaþi alcool ºi gustãri între bãuturi. Faptul cã mâncaþi încetineºte absorbþia alcoolului ºi vã oferã mai multã energie pentru a vã distra.

  Apã.
  Alternaþi bãuturile cu apa. Aceasta vã ajutã sã vã menþineþi hidrataþi ºi sã reduceþi cantitatea de alcool consumatã. ªi nu uitaþi sã beþi un pahar cu apã înainte de a merge la culcare.

  Cunoaºteþi-vã limitele.
  Normele zilnice sunt de 3-4 unitãþi pentru bãrbaþi ºi 2-3 unitãþi pentru femei. Unitãþile nu sunt deseori egale cu o bãuturã, de obicei, înseamnã mai mult.

  Gândiþi la scarã mai micã.
  Alegeþi o sticlã sau un pahar mai mic.

  Evitaþi sã umpleþi paharul pânã la refuz.
  Evitaþi sã umpleþi paharul pânã la refuz, astfel încât sã puteþi urmãri cantitatea consumatã.

  Faceþi loc.
  Consumul de rãcoritoare între bãuturi poate contribui la ritmul unei seri de petrecere.

  Feriþi-vã de reprize.
  Pãstraþi-vã controlul (ºi economisiþi bani) alegând cantitãþi mai mici sau sãrind peste câte un rând de bãuturi.

  Þineþi cont de sexul dvs.
  Dacã sunteþi femeie, fiþi conºtientã de faptul cã alcoolul vã va afecta mai mult decât pe bãrbaþi, deoarece corpul femeilor conþine mai puþinã apã.

  Desemnaþi un ºofer.
  Înainte de a pleca de acasã, asiguraþi-vã cã aveþi bani de taxi pentru întors.

  Luaþi o pauzã.
  Permiteþi ficatului dumneavoastrã sã se odihneascã ºi sã se recupereze. Menþineþi-vã în formã.

TOP 5 SFATURI pentru reducerea consumului de alcool

  Rãciþi mai puþin.
  Dacã consumaþi o bere rece sau douã, nu puneþi în fiecare zi în frigider mai mult de douã beri. Chiar dacã aveþi mai multe beri în casã, vor fi mai puþin tentante dacã sunt calde.

  Numãraþi-vã bãuturile.
  Analizaþi cât de des ºi cât de mult consumaþi alcool acasã. Este posibil sã consumaþi mai mult alcool decât credeþi într-o searã medie în care rãmâneþi acasã.

  Reþineþi efectele pe termen scurt ºi pe termen lung ale diminuãrii cantitãþii.
  Consumul de cantitãþi mai mici de alcool reduce riscul pe termen mai lung de afecþiuni grave precum cancerul, afecþiunea hepaticã ºi atacul vascular cerebral; îmbunãtãþeºte starea pielii dvs.; poate avea un efect pozitiv asupra tiparelor de somn.

  Stresaþi-vã mai puþin.
  Unele persoane consumã alcool pentru a se relaxa, dar în realitate alcoolul vã poate face sã vã simþiþi chiar mai neliniºtiþi sau mai deprimaþi. Încercaþi sã nu faceþi din alcool cheia pentru relaxarea de dupã serviciu ºi încercaþi unele metode alternative de eliminare a stresului, precum mersul la salã cu prietenii sau o baie acasã ºi ascultarea muzicii de relaxare.

  Solicitaþi sprijin.
  Spuneþi-le prietenilor ºi membrilor familiei cã încercaþi sã reduceþi consumul de alcool, este posibil ca aceºtia sã vã acorde mai mult sprijin decât aþi fi crezut. Dar atenþie, anumitor persoane nu le place sã li se punã sub semnul întrebãrii comportamentul legat de consumul de alcool, deci fiþi pregãtiþi sã vã apãraþi decizia subliniind beneficiile pe care le aduce reducerea consumului de alcool.

URMARITI-NE

Facebook Twitter YouTube