PROMOVISANJE ODGOVORNOG PONAŠANJA

S obzirom na to da je Heineken najpoznatiji svetski brend vrhunskog piva, imamo priliku i odgovornost da umereno konzumiranje alkohola pretvorimo u ambiciju.

Kao vodeća kompanija na tržištu implementiramo postojan i efektivan pristup promovisanju odgovornog stava prema alkoholu i aktivno se borimo protiv zloupotrebe alkohola. Na taj način igramo aktivnu ulogu u pružanju podrške smanjenju neodgovornog konzumiranja alkohola.


ODGOVORNO REKLAMIRAMO SVOJE PROIZVODE

Naša pravila u vezi sa odgovornom marketinškom komunikacijom svima u kompaniji Heineken koji su uključeni u marketing i prodaju proizvoda ukazuju na to kako da se uvere da ne doprinosimo prekomernom konzumiranju ili pogrešnoj upotrebi.

Takođe, poštujemo regionalne i nacionalne propise u vezi sa reklamiranjem piva/alkoholnih napitaka. Reklamiramo se samo na mestima gde je bar 70% publike starije od 18 godina (ili zakonom propisane starosne granice u nekim zemljama, ako ona nije 18 godina). Za reklamne kampanje angažujemo isključivo osobe starije od 25 koje izgledaju i ponašaju se u skladu sa svojim godinama. Ne dajemo nagoveštaje da alkohol predstavlja ključ uspeha na društvenom ili seksualnom planu. 

Marketinšku komunikaciju definišemo kao sve aktivnosti koje se sprovode u cilju reklamiranja naših brendova (alkoholnih napitaka i svih njihovih bezalkoholnih verzija). To podrazumeva: svo reklamiranje, naziv brenda, opise proizvoda, pakovanje i nalepnice, digitalnu komunikaciju i komunikaciju putem mobilnih telefona, sponzorstva, plasiranje proizvoda, promocije (u ugostiteljskim objektima i u prodavnicama) i materijal na prodajnim mestima. 

Kliknite ovde za: pravila odgovorne komercijalne komunikacije

ZAPOSLENI KAO AMBASADORI

Svoje zaposlene ohrabrujemo da deluju kao ambasadori odgovornog ponašanja u vezi sa konzumiranjem alkohola i da odgovorno konzumiraju alkohol.

Heineken kompanije širom sveta implementiraju Cool@Work – program za pružanje informacija o konzumiranju alkohola i sprečavanju konzumiranja na radnom mestu. Usmeren je ka poboljšanju bezbednosti i zdravstvene zaštite na radnom mestu, promovisanju odgovornog konzumiranja alkohola i kreiranju svesti, posvećenosti i ambasadorskog duha među zaposlenima.

Zaposleni su podeljeni u tri grupe, a svakoj grupi se pružaju namenske informacije i podrška:

Zelena: većina koja umereno konzumira alkohol i to čini odgovorno

Narandžasta: oni za koje postoji rizik od razvijanja problema u vezi sa alkoholom usled aktivnosti na poslu ili karakteristika posla

Crvena: osobe koje imaju problema sa učinkom i zdravljem usled konzumiranja alkohola

Naše kompanije koje posluju na globalnom nivou svake godine implementiraju ciljanu komunikaciju i obuku pomoću alatki i metoda koje najviše odgovaraju potrebama lokalnih tržišta.


SARADNJA SA INDUSTRIJOM

Industrija može da predstavlja vrednog partnera u promovisanju odgovornog konzumiranja alkohola. Kombinovani uticaj proizvođača piva koji sarađuju na rešavanju uobičajenih problema snažniji je i u nekim slučajevima ima veći uticaj nego kada kompanije deluju samostalno.

Industrijske grupe, vlade, nevladine organizacije, grupe potrošača, policijske uprave, zakonodavci, prodavci, vlasnici barova i pabova i društvene grupe takođe imaju vrednu ulogu u promovisanju odgovornog konzumiranja alkohola.

Sarađujemo sa proizvođačima piva na globalnom (Worldwide Brewing Alliance), regionalnom (npr. Brewers of Europe) i tržišnom nivou na zajedničkim inicijativama za promovisanje odgovornog konzumiranja alkohola. Takođe sarađujemo sa predstavnicima šire industrije alkoholnih napitaka na globalnom nivou (npr. International Center for Alcohol Policies) i na mnogim tržištima (npr. Portman Group u Ujedinjenom Kraljevstvu).


ZAJEDNIČKI RAD

Svi sarađujemo kako bismo promovisali odgovoran stav prema alkoholu i radi rešavanja problema u vezi sa alkoholom. Svetska zdravstvena organizacija utvrdila je da proizvođači piva mogu efektivno da doprinesu smanjenju problema u vezi sa alkoholom.

Trenutno imamo partnerstva sa različitim nevladinim organizacijama i trećim stranama čiji je cilj rešavanje različitih problema u vezi sa alkoholom.

Pratite nas

Facebook Twitter YouTube