NAŠE AKTIVNOSTI


Evo nekih praktičnih saveta koji će vam pomoći da odgovorno uživate u Heineken proizvodima. Najvažnije je da uvek umereno konzumirate alkohol u pravo vreme, na pravom mestu i iz pravih razloga.

PAKOVANJE

Svi naši primarni i sekundarni materijali za pakovanje, kao i promotivni materijali i predmeti na prodajnim mestima, poseduju logotip „Odgovorno uživajte u Heineken proizvodima“. To znači da se poruka „Odgovorno uživajte u Heineken proizvodima“ godišnje nađe na stotinama miliona flaša i limenki.


SPONZORSTVO

Kao jedan od najvećih sponzora takmičenja UEFA Liga šampiona, logotip „Odgovorno uživajte u Heineken proizvodima“ primenili smo i na sponzorske materijale, što podrazumeva reklame pored terena.

Pratite nas

Facebook Twitter YouTube