villkor

Välkommen till webbplatsen för vårt varumärke Heineken® (“Webbplatsen”). Du måste ha uppnått lagstadgad ålder för att dricka alkohol för att besöka den här webbplatsen.

Dessa villkor tillsammans med vår policy för integritet och cookiefiler (“Villkoren”) reglerar din användning av denna webbplats.

Tillämplighet

De här användningsvillkoren gäller för alla besök på och all användning av den här webbplatsen som tillhör Heineken Brouwerijen B.V., med adress Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nederländerna ("HEINEKEN"), samt all information, alla rekommendationer och/eller tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen ("Informationen").

När du använder webbplatsen samtycker du till de här Villkorens tillämplighet. Observera att de här Villkoren kan komma att ändras. Sådana ändringar börjar gälla omedelbart när de ändrade Villkoren publiceras. Webbplatsanvändare rekommenderas att regelbundet läsa Villkoren för att ta del av eventuella ändringar.

Information och ansvarsskyldighet

Informationen är endast avsedd för allmän information och ska inte betraktas som rådgivning. HEINEKEN kan inte hållas ansvariga för eventuella skadeståndskrav vad gäller skador som uppkommit genom användning (eller ej möjlig användning) av webbplatsen, inklusive felaktig eller ofullständig information, såvida inte sådana skador orsakas av uppsåtlig misskötsel eller grov försumlighet från HEINEKENS sida.

HEINEKEN kan vidare inte hållas ansvariga för eventuella skadeståndskrav vad gäller användning av elektronisk kommunikation, inklusive men inte begränsat till skador som orsakas av utebliven eller försenad leverans av elektronisk kommunikation, uppsnappande eller manipulation av elektronisk kommunikation av tredje part eller datorprogram som används för elektronisk kommunikation och överföring av virus.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och hela dess innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till all information, programvara, text, visningar, bilder, video och ljud, och design, urval och arrangemang av dessa), ägs av HEINEKEN, dess licensgivare eller andra leverantörer av sådant material och är skyddade av copyright, varumärke, patent, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter eller äganderättslagar.

Du kan använda Webbplatsen endast för ändamål i enlighet med dessa Villkor. Du har tillåtelse att göra kopior av (delar av) Webbplatsen för personligt bruk. Du får inte använda någon del av innehållet på Webbplatsen för några andra syften utan att först få skriftligt godkännande från oss.

Skadeersättning

Du samtycker till att hålla oss skadeslösa vad gäller alla åtgärder, anspråk och skadeståndskrav som härrör från brott mot dessa Villkor eller olaglig användning av Webbplatsen.

Övrigt

Var och en av paragraferna i dessa villkor gäller oberoende av varandra. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att något av dem är olaglig eller icke verkställbar kommer de återstående paragraferna förbli i full kraft och effekt.

Dessa villkor styrs av nederländsk lag. Varje tvist eller anspråk som uppstår i anslutning till användningen av webbplatsen ska hanteras av behöriga domstolar i Amsterdam, Nederländerna. 

Dela inte vårt innehåll med någon under 18 år.

INTEGRITETSPOLICY

Allmänt

Heineken Brouwerijen B.V., med adress Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nederländerna (“HEINEKEN”) kontrollerar hanteringen av alla personliga uppgifter som samlas in via den här webbplatsen för varumärket Heineken® (“Webbplatsen”). HEINEKEN värnar om din integritet och uppfyller alla tillämpliga integritetslagar.

HEINEKEN behandlar endast personliga uppgifter som användare frivilligt delat med sig av till HEINEKEN på Webbplatsen. Sådana uppgifter kan inkludera användarens för- och efternamn, e-postadress, födelsedatum, adress och bostadsland. HEINEKENS syfte med att samla in och överföra personliga uppgifter är att ge användarna möjlighet att använda tjänster på webbplatsen, som exempelvis att delta i en reklamkampanj.

Överföring, lagring och behandling av data 

Överföring, lagring och behandling av data som samlas in via webbplatsen skyddas med hjälp av aktuella, allmänna tekniska metoder. Om dina personliga uppgifter inte använts på 12 månader tar HEINEKEN bort dem.

HEINEKEN kan överföra dina personliga uppgifter till sina koncernföretag. HEINEKEN kan även tillhandahålla dina personliga uppgifter till tredje part, om de behövs för att tillhandahålla tjänsterna på webbplatsen. Tredje part hanterar dina personliga uppgifter i enlighet med anvisningar från HEINEKEN och under överinseende av HEINEKEN. HEINEKEN överlämnar inte dina personliga uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte är förpliktigade enligt lag att göra det.

Åtkomst, korrigering och borttagning

POLICY FÖR COOKIEFILER

På den här webbplatsen används så kallade "cookiefiler”. Cookiefiler är små textfiler som lagras lokalt i din enhet.

Cookiefiler som används på Webbplatsen

Webbplatsen använder endast cookiefiler i följande syften:

  • Funktions-cookiefiler: cookiefiler som används för att göra Webbplatsen mer användarvänlig för besökarna. Till exempel skapas en cookiefil för att komma ihåg informationen du angav på ålderskontrollsidan. Utan cookiefilen skulle du vara tvungen att fylla i informationen för ålderskontroll varje gång du går in på en av Webbplatsens sidor. Webbplatsens funktions-cookiefiler som HEINEKEN lagrar på din dator gäller endast vid det tillfälle när du besöker Webbplatsen.
  • Analys-cookiefiler: HEINEKEN använder Google Analytics-cookiefiler för att analysera hur besökare använder Webbplatsen. Heineken kan därefter förbättra Webbplatsens användbarhet. Google behandlar all information som samlas in via Webbplatsen anonymt. Mer information om Google Analytics finns på www.google.com/analytics.
  • Cookiefiler från tredje part: Webbplatsen tillåter cookiefiler från sociala insticksprogram från flera tredjepartsföretag. Det gör att användarna kan dela med sig av Webbplatsens innehåll till sociala nätverk. Insticksprogrammen förbättrar även Webbplatsens användarvänlighet. Vilken information som samlas in av sociala insticksprogram (och hur den används) bestäms helt och hållet av tredje part, eftersom HEINEKEN inte kan läsa deras cookiefiler (och de inte heller kan läsa HEINEKENS cookiefiler). För information om cookiefiler från tredje part kan du läsa respektive tredje parts policyer.

Ändra dina inställningar

Via inställningarna i webbläsaren kan du ange att du vill få ett meddelande när en cookiefil lagras i datorn. Du kan även ange att webbläsaren inte ska godta cookiefiler från den här Webbplatsen.

Kontakt

Policyn för integritet och cookiefiler kan komma att ändras. Sådana ändringar börjar gälla omedelbart när den ändrade Policyn för integritet och cookiefiler publiceras. Webbplatsanvändare rekommenderas att regelbundet läsa Policyn för integritet och cookiefiler för att ta del av eventuella ändringar.

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

Följ oss

Facebook Twitter YouTube