Aktualizované vyhlásenie: Fotografie s psími zápasmi kolujúce po internete 

V sociálnych médiách stále kolujú fotografie zachytávajúce psí zápas s jasne viditeľnými bannermi značky Heineken® v pozadí. Je to veľmi znepokojujúce a vonkoncom neprijateľné. Ako spoločnosť a vlastník značky nepodporujeme a ani by sme vedome nepodporovali akékoľvek podujatie, filiálku alebo jednotlivca zapojeného do takéhoto druhu činnosti. Je to proti našej spoločnosti a pravidlám značky a – čo je ešte dôležitejšie – proti hodnotám našej spoločnosti.

Odkedy sme boli na túto záležitosť upozornení prostredníctvom Facebooku, vykonali sme vyšetrovanie a teraz vieme, že:
• Miesto je nočný klub v Mongolsku 
• Na tomto mieste sa konal psí zápas, o ktorom sme nevedeli a do ktorého sme neboli nijako zapojení 
• Vlastník miesta slovne potvrdil, že bannery značky Heineken® vidieť na fotografiách preto, lebo v predchádzajúci večer bol klub vyzdobený na reklamnú akciu a po jej skončení dané bannery neodstránil. Táto akcia nijakým spôsobom nesúvisela s psím zápasom 

V tejto súvislosti sme podnikli nasledujúce okamžité kroky:

• Odstránili sme z daného miesta všetok zvyšný propagačný materiál 
• Stiahli sme z klubu všetky zásoby našich výrobkov 
• Prerušili sme vzťahy a zabezpečili sme, aby naše značky už neboli v klube dostupné 
• Nariadili sme nášmu distribútorovi, aby preveril každé miesto, kde možno konzumovať výrobky našej značky, a uistil sa, že sa tam takéto nezákonné činnosti nekonajú. Ak bude niečo nasvedčovať tomu, že sa konajú, podnikneme tie isté kroky a stiahneme naše výrobky 
• Budeme sa aj naďalej snažiť o zaistenie toho, aby sa naše prísne reklamné a propagačné usmernenia presadzovali v súlade s ich znením aj úmyslom

Chceme sa našim spotrebiteľom on-line poďakovať, že nás na túto záležitosť upozornili. Tieto fotografie nás sklamali a šokovali. Plne chápeme intenzitu negatívnych pocitov medzi spotrebiteľmi vyplývajúcu z toho, čo videli. Oceňujeme, že drvivá väčšina z nich sa predtým, ako by nás odsúdila, spýtala na naše stanovisko. Chceme, aby nás naši spotrebitelia aj naďalej prostredníctvom sociálnych médií upozorňovali na akúkoľvek situáciu, pri ktorej majú pocit, že dochádza k zneužívaniu našich značiek, aby sme mohli prijať príslušné opatrenia.

Ďalšie informácie získate na adrese john-paul.schuirink@heineken.com
Kliknutím sem zobrazíte list od majiteľa miesta potvrdzujúci, že spoločnosť HEINEKEN nebola nijako zapojená do konania psích zápasov.

Sledujte nás

Facebook Twitter YouTube