VERANTWOORDELIJKHEID STIMULEREN

Aangezien Heineken wereldwijd hét is internationale premiumbiermerk is, hebben we de gelegenheid en de verantwoordelijkheid om te stimuleren dat met mate drinken iets wordt waar mensen zelf voor kiezen.
Als brancheleider volgen we een consistente, effectieve benadering om verantwoordelijk alcoholgebruik te stimuleren en stellen we alles in het werk om alcoholmisbruik tegen te gaan. Op deze manier spelen we een actieve rol bij het tegengaan van onverantwoord drinkgedrag.

VERANTWOORDELIJKE MARKETING VOOR ONZE PRODUCTEN

Onze regels voor verantwoordelijke commerciële communicatie zijn van toepassing op iedereen bij Heineken die zich met marketing en de verkoop van onze producten bezighoudt en hebben tot doel ervoor te zorgen dat we niet onverhoopt aanzetten tot overmatige consumptie of misbruik.

Daarnaast houden we ons ook aan regionale en nationale wetten met betrekking tot reclame voor bier en alcohol. We gebruiken commerciële communicatie alleen als minimaal 70% van het publiek 18 jaar of ouder is (en in landen waar de leeftijd waarop je bier mag kopen hoger is dan 18 jaar gebruiken we commerciële communicatie alleen als minimaal 70% van het publiek ouder is dan de betreffende leeftijd). We laten in onze reclames alleen mensen zien die minimaal 25 jaar oud zijn en die er ook zo oud uitzien en zich naar hun leeftijd gedragen. We suggereren nooit dat alcohol de sleutel tot succes op sociaal of seksueel vlak is.

We definiëren commerciële communicatie als alle activiteiten die we uitvoeren om onze merken te verkopen (alcoholische merken en niet-alcoholische varianten van alcoholische merken). Hieronder vallen: alle advertenties, de merknaam, productomschrijvingen, verpakkingen en etiketten, digitale communicatie en communicatie via mobiele telefoons, sponsoring, product placement, promoties (in het horecasegment en het thuisverbruiksegment) en reclamemateriaal voor op verkooppunten.


Klik hier voor onze regels voor verantwoordelijke commerciële communicatie

MEDEWERKERS ALS AMBASSADEURS
We moedigen onze medewerkers aan om ambassadeurs voor verantwoord alcoholgebruik te zijn en zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen alcoholconsumptie op zich te nemen.

Heineken bedrijven overal ter wereld hebben Cool@Work geïmplementeerd. Dit is een programma ter verspreiding van informatie over alcohol en ter voorkoming van alcoholmisbruik. Het heeft tot doel de veiligheid en gezondheid op het werk te verbeteren, verantwoord alcoholgebruik aan te moedigen, het bewustzijn en de toewijding van medewerkers te bevorderen en medewerkers tot ambassadeurs op te leiden.

Medewerkers worden in drie groepen onderverdeeld en elke groep ontvangt doelgerichte informatie en ondersteuning:

    Groen: de meerderheid, namelijk iedereen die alcohol met mate en verantwoord drinkt

    Oranje: iedereen die het risico loopt alcoholproblemen te ontwikkelen gezien de werkzaamheden of de aard van het werk

    Rood: iedereen die slecht functioneert of gezondheidsproblemen heeft als gevolg van alcoholconsumptie

Onze wereldwijde maatschappijen stellen elk jaar doelgerichte communicatiematerialen en trainingsprogramma's op aan de hand van de hulpmiddelen en methoden die het meeste gepast zijn voor de betreffende markt.

SAMENWERKING MET DE INDUSTRIE
De industrie speelt een belangrijke rol bij de bevordering van verantwoord drinkgedrag. Als brouwers samenwerken om gemeenschappelijke problemen aan te pakken, maakt dit meer indruk en heeft dit meer impact dan als verschillende bedrijven hun eigen ding doen.

Industriespecifieke groepen, overheden, niet-gouvernementele organisaties, consumentenbonden, politie, wetgevende instanties, detailhandelaars, horecabedrijven en buurtgroepen spelen allemaal een belangrijke rol bij het aanmoedigen van verantwoord drankgebruik.

We werken zowel op mondiaal niveau (via de Worldwide Brewing Alliance) als op regionaal niveau (via bijvoorbeeld de Brewers of Europe) en op marktniveau samen aan gemeenschappelijke initiatieven om verantwoord drankgebruik te bevorderen. Daarnaast werken we mondiaal (via bijvoorbeeld het International Center for Alcohol Policies) en op de meeste markten (via bijvoorbeeld de Portman Group in het Verenigd Koninkrijk) samen met de alcoholindustrie in zijn geheel.

PARTNERSCHAPPEN
We werken met anderen samen om verantwoord alcoholgebruik aan te moedigen en aan alcohol gerelateerde problemen te bestrijden. De Wereldgezondheidsorganisatie onderkent dat brouwers een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van aan alcohol gerelateerde problemen.

We hebben momenteel een samenwerkingsverband met verschillende niet-gouvernementele organisaties en onafhankelijke partijen om verschillende aan alcohol gerelateerde problemen aan te pakken.

We streven ernaar om ervoor te zorgen dat alle bedrijven waarin wij een meerderheidsbelang hebben voor 2015 betrokken zijn bij een samenwerkingsverband om aan alcohol gerelateerde problemen te bestrijden.

Volg ons

Facebook Twitter YouTube