Bijgewerkte verklaring: Foto's van hondengevechten circuleren op internet

In de social media circuleren al enige tijd plaatjes van hondengevechten met duidelijk zichtbare Heineken-doeken op de achtergrond. Dit is zeer verontrustend en volledig onaanvaardbaar. Als bedrijf en merkeigenaar zouden en zullen we nooit bewust onze steun verlenen aan evenementen, locaties of personen die bij dergelijke activiteiten zijn betrokken. Het druist in tegen onze bedrijfs- en merkregels en - nog belangrijker - tegen de waarden waar ons bedrijf voor staat.

Sinds we via Facebook op de hoogte zijn, hebben we de zaak onderzocht en weten we inmiddels dat:
• De locatie een nachtclub in MongoliĆ« is 
• Deze club een hondengevecht organiseerde waarvan we geen kennis hadden en waar we op geen enkele wijze bij betrokken waren;
• De eigenaar mondeling heeft verklaard dat de Heineken-doeken op de foto's te zien zijn omdat de club de avond ervoor versierd was voor een promotie-evenement en hij de doeken na afloop niet had weggehaald. Het promotie-evenement had niets te maken met het hondengevecht 

Naar aanleiding van deze informatie hebben we direct de volgende maatregelen genomen:

• We hebben al het resterende promotiemateriaal uit de club weggehaald 
• De complete Heineken-voorraad is uit de club weggehaald 
• De werkrelatie is verbroken en er is voor gezorgd dat onze merken niet meer in de club verkrijgbaar zullen zijn 
• We hebben onze distributeur opdracht gegeven alle locaties waar onze merken geschonken worden te controleren om er zeker van te zijn dat dergelijke illegale activiteiten er niet plaatsvinden. Mocht er enige suggestie zijn dat dergelijke activiteiten toch plaatsvinden, dan treffen we dezelfde maatregelen en halen we onze producten weg 
• We blijven erop toezien dat onze strenge advertentie- en promotierichtlijnen naar letter en geest worden nageleefd

We willen onze online klanten bedanken voor het onder onze aandacht brengen van deze zaak. We zijn geschokt en teleurgesteld door deze afbeeldingen. We begrijpen de negatieve gevoelens van klanten die deze afbeeldingen hebben gezien volledig. We waarderen het zeer dat de overgrote meerderheid ons naar onze mening heeft gevraagd in plaats van direct een oordeel te vellen. We willen onze klanten stimuleren om sociale media-kanalen te blijven gebruiken om ons op situaties te wijzen waarover ze van mening zijn dat onze merken op de verkeerde wijze worden gerepresenteerd, zodat we passende maatregelen kunnen treffen.

Neem voor meer informatie contact op met john.g.clarke@heineken.com
Klik hier om de brief te zien waarin de eigenaar van de locatie bevestigt dat HEINEKEN op geen enkele wijze betrokken was bij de hondengevechten.

Volg ons

Facebook Twitter YouTube