algemene voorwaarden

Welkom op de website van ons merk Heineken® (de “Website”). Je moet de wettige minimumleeftijd voor alcoholconsumptie in je land hebben om de website te mogen bezoeken.

Op het gebruik van deze Website zijn deze voorwaarden in combinatie met ons cookie- en privacybeleid (de "Voorwaarden") van toepassing.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en elk gebruik van deze Website van Heineken Brouwerijen B.V., gevestigd op het Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nederland ("HEINEKEN"), alsook op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die je op of via deze Website worden aangeboden (de "Informatie").

Door gebruik te maken van deze Website verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra de gewijzigde voorwaarden op de Website zijn gepubliceerd. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd om de voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan niet als advies worden beschouwd. HEINEKEN is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Website (of de onmogelijkheid om deze te gebruiken), met inbegrip van onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door HEINEKEN.

HEINEKEN is bovendien niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door niet of niet tijdige bezorging van elektronische communicatie, een onderbreking of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die voor elektronische communicatie en de verspreiding van virussen worden gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit hiervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio alsook het ontwerp, de selectie en ordening hiervan) zijn het eigendom van HEINEKEN en zijn beschermd door auteursrechten, rechten inzake handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten.

Je mag de website uitsluitend gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden. Het is je toegestaan om kopieën van (delen van) de Website te maken voor persoonlijke gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag je geen enkel deel van de inhoud van onze Website voor andere doeleinden gebruiken.

Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van en tegen alle acties, claims en aansprakelijkheden voortvloeiend uit of in verband met je overtreding van deze voorwaarden of enig onwettig gebruik van de Website.

Overige

Elk van de paragrafen van deze voorwaarden is afzonderlijk toepasbaar. Indien een rechtbank of ander gezaghebbende instantie beslist dat eender welk van deze paragrafen onwettig of onafdwingbaar is, blijven de overige paragrafen onverminderd van kracht.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen of claims voortvloeiend uit of met betrekking tot het gebruik van de Website worden behandeld door de rechtbanken van Amsterdam, Nederland. 

Onze content dient niet met minderjarigen gedeeld te worden.

PRIVACYBELEID

Algemeen

Heineken Brouwerijen B.V., gevestigd op het Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nederland (“HEINEKEN”) is de controller van de verwerking van alle persoonlijke gegevens die worden verzameld via de aan ons merk Heineken® toegewijde website (de “Website”). HEINEKEN respecteert je privacy en voldoet aan alle toepasselijke privacywetten.

HEINEKEN verwerkt uitsluitend persoonlijke gegevens die de gebruiker vrijwillig via de Website aan Heineken verstrekt. Deze gegevens kunnen bestaan uit de voor- en achternaam, het e-mailadres, de geboortedatum, het adres en het land van de gebruiker. HEINEKEN verzamelt en draagt dergelijke persoonlijke gegevens over om gebruikers services te bieden op de Website, bijvoorbeeld om te kunnen deelnemen aan een promotiecampagne.

Overdracht, opslag en verwerking van gegevens 

Gegevens die via de Website worden verzameld, worden op een gebruikelijke technische wijze overgedragen, opgeslagen en verwerkt. Persoonlijke gegevens die 12 maanden niet worden gebruikt, worden door HEINEKEN verwijderd.

HEINEKEN kan je persoonlijke gegevens aan andere bedrijven binnen dezelfde groep doorgeven. HEINEKEN geeft je persoonlijke gegevens mogelijk ook door aan derden, indien dat nodig is om de services die op de Website beschikbaar zijn te kunnen leveren. Deze derde partijen verwerken je persoonlijke gegevens volgens de instructies van HEINEKEN en onder de verantwoordelijkheid van HEINEKEN. HEINEKEN geeft je persoonlijke gegevens niet door aan andere derden, tenzij het bedrijf daartoe wettelijk is verplicht.

Toegang, correcties en verwijdering

COOKIEBELEID

De Website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de Website opslaat op het apparaat dat je gebruikt.

Cookies die worden gebruikt op de Website

De Website gebruikt uitsluitend de volgende cookies en alleen voor de volgende doeleinden:

  • Functionele cookies: cookies gebruikt om de gebruikersvriendelijkheid van de Website voor bezoekers te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst om te onthouden dat je de pagina waarop je je leeftijd moet invullen hebt bezocht en dat je de wettige minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol hebt. Zonder deze cookie zou je deze informatie op elke pagina opnieuw moeten invoeren. De functionele cookies op de Website die door HEINEKEN op je computer worden opgeslagen blijven alleen geldig tijdens je sessie op de Website.
  • Analytics cookies: HEINEKEN gebruikt Google Analytics-cookies om te kunnen analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. HEINEKEN kan zo de gebruiksvriendelijkheid van de Website verbeteren. Google verwerkt de gegevens die via de Website zijn verkregen uitsluitend op anonieme wijze. Ga naar www.google.com/analytics voor meer informatie over Google Analytics.
  • Derde partij-cookies: de Website staat cookies van sociale plug-ins of bepaalde derde partijen toe. Hierdoor kan de gebruiker content van de Website delen op sociale netwerken. Deze plug-ins verbeteren daarnaast de gebruiksvriendelijkheid van de Website. Alleen deze derden bepalen welke gegevens via de sociale plug-ins worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. HEINEKEN kan deze cookies niet lezen (en deze derden kunnen de cookies van HEINEKEN niet lezen). Lees het privacybeleid van de betreffende derde partij voor meer informatie over deze cookies van derden.

Je instellingen wijzigen

Door de instellingen in je webbrowser te wijzigen, kun je ervoor zorgen dat je bericht krijgt als er een cookie op je computer wordt opgeslagen. Door de instellingen te wijzigen, kun je er ook voor zorgen dat je browser geen cookies van deze Website accepteert.

Contact

Dit cookie- en privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze wijzigingen treden in werking zodra het gewijzigde cookie- en privacybeleid op de website is gepost. Gebruikers van de Website wordt aangeraden om het cookie- en privacybeleid regelmatig op mogelijke wijzigingen te controleren.

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

Koop er 2, scratch & win!

Actievoorwaarden:

  • Alleen bij een simultane aankoop van 2 flessen Heineken 25cl ontvang je deze scratch card.
  • De Scratch and win actie is geldig in de periode van 1 Mei tot en met 31 Mei
  • De prijsjes kunnen worden ingeruild in de periode 1 Mei tot en met 31 Mei zolang de voorraad strekt.
  • De inruillocaties kunt u via de mediakanalen terugvinden: Website, FB, krantenberichten.
  • Alleen mensen boven de 18 jaar mogen meedoen aan de promotie.
  • Medewerkers en hun naaste familie van de Surinaamse Brouwerij zijn uitgesloten voor de promotie.

Volg ons

Facebook Twitter YouTube