CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG


Đây là một số lời khuyên thực tế giúp bạn thưởng thức Heineken có trách nhiệm. Quan trọng nhất, luôn uống một cách điều độ vào thời điểm thích hợp, tại nơi thích hợp và với lý do thích hợp.

ĐÓNG GÓI

Toàn bộ các bao bì đóng gói chính và phụ của chúng tôi cũng như các tài liệu truyền thông và hàng hóa tại điểm tiêu thụ đều có logo Thưởng thức Heineken có trách nhiệm. Điều này có nghĩa là thông điệp Thưởng thức Heineken có trách nhiệm xuất hiện trên hàng trăm triệu chai và lon bia hàng năm.


NHÀ TÀI TRỢ

Là một trong những nhà tài trợ chính của Giải Vô Địch UEFA, chúng tôi đã sử dụng logo Thưởng thức Heineken có trách nhiệm trong chiến dịch truyền thông tài trợ của chúng tôi, bao gồm biển quảng cáo tại sân bóng.

Dõi theo chúng tôi

Facebook Twitter Youtube